Medisch Pediatrisch Revalidatiecentrum

Astma

Het doel van het revalidatieprogramma voor astma is blijvende longletsels ten gevolge van chronische inflammatie voorkomen. Streven naar een normaal leven, waarbij niet alleen aanvallen worden behandeld, maar ook voorkomen worden. In het Zeepreventorium wordt nagegaan welke factoren voor iedere patiënt afzonderlijk belangrijk zijn en wordt geleerd hoe deze te vermijden.

Aanverwante longaandoeningen die ook in het Zeepreventorium worden behandeld:

Chronische bronchorree: ontsteking van de luchtwegen (bronchi) als gevolg van een chronische irritatie en infectie, gepaard gaande met een chronische hoest en slijmvorming.
Emfyseem: de luchtwegen zetten uit, verliezen hun elasticiteit en zorgen ervoor dat de longblaasjes omgevormd worden tot grotere luchtbellen (emfyseembellen). De uitgezette longzakken bemoeilijken het uitademen waardoor de longen in een voortdurende bolvorm komen te staan met ademnood tot gevolg.
Ciliaire dyskinesie: de trilhaartjes in de luchtpijpen, die ervoor zorgen dat stof- en slijmdeeltjes spontaan worden verwijderd, zijn defect. Slijm en stofdeeltjes kunnen zich hierdoor opstapelen en zorgen voor een chronische hoest, slijmophoping en infecties.
Bronchopulmonaire dysplasie (BPD): een afwijking ter hoogte van de luchtwegen en longen tengevolge van lange beademing door zuurstofnood bij pasgeborenen.
Tuberculose, longfibrose, sarcoïdose, …

Medisch begeleidingsaspect

Medisch wordt er gezocht naar de meest geschikte minimale behandeling die toelaat een normaal leven te leven. Dat gebeurt onder andere op basis van regelmatig, zo nodig dagelijks uitgevoerde longfunctietesten. Zorgen voor de juiste inname van medicatie (puffs, aërosols, …) en motiveren tlfstandigheid daarbij, vormen een grote bekommernis.

Bekijk zeker ook onze testresultaten.

Kinesitherapeutisch begeleidingsaspect

Het kinesitherapeutische luik richt zich op het aanleren van

correcte thoracale en abdominale ademhaling
correctieve gymnastiek voor het ademhalingsapparaat
anticrisistechniek en de toepassing ervan
relaxatietechnieken (paniek verergert de astma-aanval)
autogene drainage om het sputum, dat na een aanval of een infectueuze opstoot aanwezig is, te verwijderen
correcte inhalatietechnieken

Daarnaast stimuleert de kinesist om, naar eigen vermogen, zoveel mogelijk aan sport te doen en om via een correcte ademhaling tot betere prestaties te komen.

Psychosociaal begeleidingsaspect

De psycholoog en de sociaal werker hebben als voornaamste taak het ingewikkelde netwerk van relaties tussen patiënt, gezin, opvoeders en therapeuten op te volgen. Hun aandacht gaat in grote mate naar een zo goed mogelijke ondersteuning van de patiënt vanaf de opname. De psycholoog vangt daarenboven de psychologische problemen op die zich tijdens het verblijf kunnen voordoen. Naar het einde van het verblijf proberen de psychosociaal werkers een soepele overgang naar het leven thuis te realiseren. Waar nodig wordt in de buurt van het gezin gezocht naar ondersteuning en worden bijkomende problemen aangepakt.

Opvoedkundig begeleidingsaspect

Aangezien de meeste patiënten in het Zeepreventorium inwonen, wordt er door de opvoeders heel wat aandacht besteed aan de affectieve opvang en begeleiding. Daarnaast proberen de opvoeders de kinderen/ jongeren met astma de noodzaak te leren inzien van een strikte opvolging van de medische voorschriften. Aangeleerde vaardigheden worden in de praktijk omgezet via sport- en spelmomenten. Door middel van het groepsleven en individuele aandacht leren de opvoeders de patiënten zelfvertrouwen hebben en omgaan met hun gezondheidsprobleem.

Voedingsaspect

Voor de diëtist staat een gezonde en evenwichtige voeding centraal. Samen met de uitgebreide keukenstaf ziet de diëtist erop toe dat de patiënt steeds een lekkere en aantrekkelijke maaltijd krijgt, alle diëten en beperkingen ten spijt. Kinderen van wie men vermoedt dat ze een pseudo-allergie hebben, kunnen een strikt ‘KKT-dieet’ krijgen (arm aan kleurstoffen, conserveringsmiddelen, salicylaten, tyramine en histamine). Alle voedingsmiddelen die een pseudo-allergie kunnen uitlokken worden initieel vermeden en na een tijd opnieuw uitgetest. Daarnaast wordt uiteraard rekening gehouden met reeds gekende voedingsallergieën.

TERUG

Contactgegevens

Zeepreventorium
Koninklijke baan 5
8420 De Haan
T 059 23 39 11 
F 059 23 40 57
info@zeepreventorium.be
www.zeepreventorium.be

Nieuwsberichten

Bezoek onze Facebook pagina

Ziekenhuisscholen krijgen extra steun

Er komt extra steun voor de ziekenhuisscholen volgend jaar. Dit nieuws werd gisteren verspreid door de Minister van Onderwijs Hilde Crevits.

Lees meer

World Obesity Day

Vandaag is het World Obesity Day met als thema: End Weight Stigma. Ook wij willen ons steentje hiertoe bijdragen.

Lees meer

Amigosrun

Goed nieuws van Music for Life. Triatlonclub Lostriamigos uit Brugge organiseert de Amigosrun op 21 december.

Lees meer

Welkom bij de Calimero's

Welkom in de leefgroep van de allerkleinsten, de Calimero’s.

Hier verblijven baby’s en peuters met complexe aandoeningen, aangeboren of ten gevolge van moeilijkheden na de geboorte. Deze kinderen hebben vaak een lange ziekenhuisopname achter de rug. Het Zeepreventorium vormt de brug tussen ziekenhuis en thuisomgeving. Een gespecialiseerd team zorgt voor de opvolging en behandeling van deze patiëntjes.