Medisch Pediatrisch Revalidatiecentrum

Complexe aandoeningen

"Toen wij ons zoontje de eerste keer moesten achterlaten in het Zeepreventorium, was dit met een bang hartje. Korte tijd later voelde hij zich helemaal thuis.
Onze zoon blijft ziek, maar wij kunnen vandaag veel beter dan voorheen leven met zijn chronische aandoening."

Familie Steenbeke

 

Medisch begeleidingsaspect

De kinderarts komt dagelijks op de afdeling om de medische toestand van elk kind te evalueren en de behandeling waar nodig aan te passen. Er is voorzien in een 24u/24u medische permanentie. De dagelijkse zorg wordt uitgevoerd door kinderverpleegkundigen, samen met opvoedkundigen.

Verpleeg- en opvoedkundig begeleidingsaspect

De leefgroep van de allerkleinsten heeft een maximumcapaciteit van 10 kindjes. De verpleegkundigen staan in voor de dagelijkse verpleegkundige zorgen. Ondanks de vele medische en/of verpleegkundige zorgen wordt er op de afdeling gestreefd een gewone dag uit het thuismilieu te benaderen. Spelmomenten en genieten van een gezonde wandeling worden hierbij  niet vergeten. Verpleegkundigen en opvoedkundigen zoeken samen naar de geschikte ontwikkelingsstimulatie voor elk kind afzonderlijk. Ouders zijn elke dag welkom om te groeien in de verzorging en de begeleiding van hun kindje.

Kinesitherapeutische begeleiding

De baby’s opgenomen in het Zeepreventorium hebben vaak respiratoire aandoeningen of aandoeningen die het ademhalingsstelsel beïnvloeden, met een bemoeilijkte neusademhaling en/of stagnerende bronchiale secreties tot gevolg. Ook psychomotorische achterstand wordt geëvalueerd, begeleid en bijgewerkt. Het individuele kinesitherapeutische programma gebeurt dagelijks tot 3 à 4 keer indien nodig en is steeds in functie van de symptomen.

Psychosociaal begeleidingsaspect

Tijdens de opname zien de psycholoog en de sociaal werker er op toe dat er tussen de ouders en de begeleiders een samenwerking ontstaat, die ouders stimuleert om de zorg voor hun kindje meer en meer zelf op te nemen. Aan de ouders doen ze een aanbod in functie van de individuele psychosociale noden. Naar het einde van het verblijf helpen ze een vlotte overgang te realiseren naar het leven thuis. Zo nodig, zoeken de psychosociaal werkers extra ondersteuning voor het gezin in de eigen buurt en/ of verwijzen ze het gezin gericht door.

Voedingsaspect

De diëtist zorgt voor een volwaardige voeding zodat het gewicht en de groei van de baby gunstig evolueert. In functie hiervan gebeuren er regelmatige gestructureerde voedingsobservaties en wordt de voeding telkens opnieuw aangepast aan de ontwikkelingsbehoefte.

Snoezelen bij baby's peuters en kleuters

In het kader van een sensomotorische stimulatie en relaxatie beschikt het zeepreventorium over een snoezelruimte voor de jongste leefgroepen.

Opvoeders,verpleegkundigen,kinesietherapeuten en logopediste gaan na een opleiding aan de slag met de kinderen uit deze leeftijdsgroep.

In de snoezelruimte pogen zij via diverse stimuleringsmethoden pogen zij de psychomotorische ontwikkeling te stimuleren.

 

TERUG

Contactgegevens

Zeepreventorium
Koninklijke baan 5
8420 De Haan
T 059 23 39 11 
F 059 23 40 57
info@zeepreventorium.be
www.zeepreventorium.be

Nieuwsberichten

Bezoek onze Facebook pagina

Ziekenhuisscholen krijgen extra steun

Er komt extra steun voor de ziekenhuisscholen volgend jaar. Dit nieuws werd gisteren verspreid door de Minister van Onderwijs Hilde Crevits.

Lees meer

World Obesity Day

Vandaag is het World Obesity Day met als thema: End Weight Stigma. Ook wij willen ons steentje hiertoe bijdragen.

Lees meer

Amigosrun

Goed nieuws van Music for Life. Triatlonclub Lostriamigos uit Brugge organiseert de Amigosrun op 21 december.

Lees meer

Welkom bij de Calimero's

Welkom in de leefgroep van de allerkleinsten, de Calimero’s.

Hier verblijven baby’s en peuters met complexe aandoeningen, aangeboren of ten gevolge van moeilijkheden na de geboorte. Deze kinderen hebben vaak een lange ziekenhuisopname achter de rug. Het Zeepreventorium vormt de brug tussen ziekenhuis en thuisomgeving. Een gespecialiseerd team zorgt voor de opvolging en behandeling van deze patiëntjes.