Medisch Pediatrisch Revalidatiecentrum

Diabetes

Medisch begeleidingsaspect

Bij opname wordt het spuitschema van thuis verder gezet. Belangrijke aanpassingen, zoals veranderen van type insuline, gebeuren steeds in overleg met de verwijzende arts. De insulinedosis wordt frequent aangepast in functie van de bloedsuikerwaarden, de hoeveelheid koolhydraten (suikers) bij de maaltijden en de geplande (sport-) activititeiten. Dosisaanpassingen worden steeds met het kind besproken. Er is ruime ervaring met insulinepompen.

Uitvoeren van vingerprikken, opvang van hypoglycemies en invullen van dagboekjes gebeuren steeds onder toezicht van verpleegkundigen zodat, indien nodig, extra uitleg gegeven kan worden.

Er wordt veel belang gehecht aan educatie en aan het werken naar zelfstandigheid, rekening houdend met de mogelijkheden van het kind.

Kinesitherapeutisch begeleidingsaspect

De kinesitherapeut leert de patiënt opnieuw bewegen en sporten. Sporten verbetert de gevoeligheid voor insuline. Regelmatige beweging en sport zal ervoor zorgen dat bloedsuikers en Hb A1c (hemoglobine A1c) dalen en de spieren en botten verstevigen. Bewegen en sporten (opnieuw) ervaren als een aangename tijdsbesteding is één van de doelen.

Psychosociaal begeleidingsaspect

De begeleiding van de diabetespatiënt wordt grotendeels bepaald door de leeftijd. Bij jongere kinderen ligt de focus vooral op ouderbegeleiding. Bij oudere patiënten ligt de klemtoon hoofdzakelijk bij de zelfzorg. Via individuele en groepsgesprekken wordt therapietrouw nagestreefd, gedragsverandering gestimuleerd en de beleving van de ziekte en de aanvaarding ervan in kaart gebracht. Daarnaast worden zelfcontroletechnieken en sociale en probleemoplossende vaardigheden aangereikt. Ouders, die dit wensen, kunnen rekenen op de nodige ondersteuning (financieel, sociaal...)  en/of hulp bij het zoeken naar begeleiding in de eigen buurt. Het op peil houden van de motivatie van de patiënt is een taak van het voltallige team.

Opvoedkundig begeleidingsaspect

De opvoeders besteden heel wat aandacht aan de affectieve opvang en begeleiding van de kinderen en jongeren. Tergelijkertijd proberen ze de patiënten te sturen en te ondersteunen in het dagelijks opnemen en volhouden van de medische voorschriften. Het groepsleven en de sport- en spelactiviteiten maken delen uit van het stimulerende klimaat. 

Voedingsaspect

De diëtist stelt samen met de ouders en de patiënt een gezond en evenwichtig eetschema op. In theoretische educatieve sessies en praktische kooklesjes wordt het koolhydraatruilwaardensysteem, dat de patiënt toelaat om gevarieerd te kunnen eten, aangeleerd. De begeleiding is er steeds op gericht de kennis en de zelfstandigheid van de patiënten op te bouwen zodat ze zelf zo goed mogelijk hun diabetes leren onder controle te hebben.

 

TERUG

Contactgegevens

Zeepreventorium
Koninklijke baan 5
8420 De Haan
T 059 23 39 11 
F 059 23 40 57
info@zeepreventorium.be
www.zeepreventorium.be

Nieuwsberichten

Bezoek onze Facebook pagina

Music for Life 2018

We genieten nog volop van de nazomer. Maar wist je dat je reeds vanaf deze week een actie actie kan registreren voor Music For Life.

Lees meer

Zomer in het Zeepreventorium

Even terugblikken op de grote vakantie. Heel wat patiënten verbleven hier om te revalideren.

Lees meer

Nieuw schooljaar

Terug naar school! Ook de kinderen in het Zeepreventorium starten met het nieuwe schooljaar.

Lees meer

Welkom bij de Calimero's

Welkom in de leefgroep van de allerkleinsten, de Calimero’s.

Hier verblijven baby’s en peuters met complexe aandoeningen, aangeboren of ten gevolge van moeilijkheden na de geboorte. Deze kinderen hebben vaak een lange ziekenhuisopname achter de rug. Het Zeepreventorium vormt de brug tussen ziekenhuis en thuisomgeving. Een gespecialiseerd team zorgt voor de opvolging en behandeling van deze patiëntjes.