Medisch Pediatrisch Revalidatiecentrum

Huidaandoeningen

ECZEEM

Eczema is een jeukende huidaandoening die verschillende vormen in uitzicht kan aannemen gaande van roodheid, papels, vesikels, blaren, natting, korsten, schilfers, lichnificatie en dyspigmentatie. Er bestaan verschillende vormen van eczema, onder andere:

Allergisch contacteczeem: een immunologische aandoening berustend op een cellulaire reactie (type IV)
Atopische dermatitis of constitutioneel eczema: een genetisch bepaalde dermatose die soms gepaard gaat met allergische reacties van de luchtwegen (astma, hooikoorts)

Medisch begeleidingsaspect

In de beginfase spitst de medicamenteuze behandeling zich toe op het lokaal toedienen van antibiotica. Nadien wordt er gewerkt met corticoïdebereidingen. Belangrijke aandachtspunten zijn:

het verder opsporen van uitlokkende factoren
jeukbestrijding
continuë hydratatie van de huid, ook na het verdwijnen van symptomen.

Kinesitherapeutisch begeleidingsaspect

Het kinesitherapeutisch programma omvat onder meer:

thalassotherapie
verbeteren en corrigeren van de lichaamshouding en het ademhalingsapparaat, stimulatie naar beweeglijkheid en soepelheid van het lichaam
aanleren van relaxatietechnieken
zo nodig: ook aanleren en toepassen van nasale en brochiale drainage en een correcte inhalatietecniek voor de voorgeschreven medicatie

Psychosociaal begeleidingsaspect

De psycholoog en de sociaal werker hebben als voornaamste taak het ingewikkelde netwerk van relaties tussen patiënt, gezin, opvoeders en therapeuten op te volgen. Hun aandacht gaat in grote mate naar een zo goed mogelijke ondersteuning van de patiënt vanaf de opname. De psycholoog vangt daarenboven de psychologische problemen op die zich tijdens het verblijf kunnen voordoen. Naar het einde van het verblijf proberen de psychosociaal werkers een soepele overgang naar het leven thuis te realiseren. Waar nodig wordt in de buurt van het gezin gezocht naar ondersteuning en worden bijkomende problemen aangepakt.

Opvoedkundig begeleidingsaspect

Aangezien de meeste patiënten in het Zeepreventorium inwonen, wordt er door de opvoeders heel wat aandacht besteed aan de affectieve opvang en begeleiding. Daarnaast proberen de opvoeders de kinderen/ jongeren de noodzaak te leren inzien van een strikte opvolging van de medische voorschriften. Aangeleerde vaardigheden worden in de praktijk omgezet via sport- en spelmomenten. Door middel van het groepsleven en individuele aandacht leren de opvoeders de patiënten zelfvertrouwen hebben en omgaan met hun gezondheidsprobleem.

Voedingsaspect

Voor de diëtist staat een gezonde en evenwichtige voeding centraal. Samen met de uitgebreide keukenstaf ziet de diëtist erop toe dat de patiënt steeds een lekkere en aantrekkelijke maaltijd krijgt, alle diëten en beperkingen ten spijt. Kinderen van wie men vermoedt dat ze een pseudo-allergie hebben, kunnen een strikt ‘KKT-dieet’ krijgen (arm aan kleurstoffen, conserveringsmiddelen, salicylaten, tyramine en histamine). Alle voedingsmiddelen die een pseudo-allergie kunnen uitlokken worden initieel vermeden en na een tijd opnieuw uitgetest. Daarnaast wordt uiteraard rekening gehouden met reeds gekende voedingsallergieën.

BRANDWONDEN

Exacte gegevens over het voorkomen van brandwonden in België zijn nog niet beschikbaar. De Belgische Brandwondenstichting berekende dat, op basis van een extrapolatie van cijfers uit de Verenigde Staten, er in België per jaar ongeveer 120.000 mensen (1,2% van de bevolking) brandwonden oplopen. Meer dan 50% van de brandwonden doen zich voor bij jonge kinderen (-5 jaar).

De ernst van de brandwonden is afhankelijk van de temperatuur van de agens, de duur van de blootstelling, de leeftijd (kinderen en ouderen hebben een dunnere huid) en van de plaats van de brandwonden (de huid is bvb. dikker op de handpalm, voetzool en rug). De prognose is gerelateerd met de grootte van het verbrande lichaamsoppervlak, de diepte van de brandwonden, de leeftijd van de patiënt en de eventuele luchtwegverbranding. Bij uitgebreide brandwonden blijft de schade niet beperkt tot de aangetaste huid en weke weefsels. Onstekingssreacties (lokale vasculaire inflammatie) kunnen leiden tot veralgemeende problemen met weerslag op alle orgaansystemen van het lichaam.

Medisch begeleidingsaspect

Behandelingen van brandwondenpatiënten zijn zeer individueel bepaald. De arts is verantwoordelijk voor het verstrekken en/of aanpassen van de behandelingen in samenspraak met het verwijzend brandwondencentrum. Afhankelijk van de soorten wonden (open of gesloten) zorgen de verpleegkundigen voor het aanbrengen van zalven, vervangen van verbanden, reinigende baden, uitgebreide hydratatie van de huid, verwijderen en aanbrengen van drukkledij en het opvolgen van de nodige medicatie.

Kinesitherapeutisch begeleidingsaspect

De behandeling van brandwonden vereist intensieve kinesitherapie. Tweemaal daags worden de littekens gemasseerd en gehydrateerd, alsook mobilisatieoefeningen uitgevoerd. Functionele revalidatie onder de vorm van sport en/of spel (afhankelijk van de leeftijd) en analytische oefentherapie zijn eveneens van belang om de mobiliteit te optimaliseren. Het gebruik van druk-, spalk- en siliconentherapie heeft een belangrijke invloed op de littekenontwikkeling.

Psychosociaal begeleidingsaspect

De psycholoog en de sociaal werker hebben als voornaamste taak het ingewikkelde netwerk van relaties tussen patiënt, gezin, opvoeders en therapeuten op te volgen. De integratie en aanpassing van de patiënt in de verschillende facetten van de behandeling worden ondersteund. De normale ontwikkeling van het kind of de jongere wordt opgevolgd en er wordt gezorgd  voor de nodige aanpassingen in de omgeving. De individuele begeleiding bij de psycholoog focust zich op de beleving van het kind of de jongere rond de gebeurtenissen, het zelfbeeld, het herstelproces, dit in samenwerking met de familiale context. Tot slot werkt het psychosociaal team nauw samen met netwerken in de thuiszorg en besteedt het veel aandacht aan de terugkeer van de patiënt naar en de reïntegratie in het thuismilieu.

Opvoedkundig begeleidingsaspect

De opvoeders zorgen voor de opvang in de leefgroep. Zij proberen samen met het kind/ de jongere de stap te zetten naar ‘opnieuw gewoon leven’ door middel van het stimuleren van sociale contacten, het aanbieden van een regelmatige en haalbare dagstructuur, het langzaam weer opbouwen van de schoolse prestaties, beweging…

Voedingsaspect

De diëtist zorgt ervoor dat de aangeboden maaltijd voldoet aan de normen van de gezonde voeding maar tevens ook voldoende eiwitrijk is. De evolutie van gewicht en lengte worden opgevolgd en indien nodig wordt de voeding verrijkt met eiwitten of eiwitsupplementen.

Andere huidaandoeningen die behandeld worden in het Zeepreventorium:

Xerosis of droge huid: een aandoening die te wijten is aan een stoornis in de afschermfunctie van de bovenste huidlaag. De huid voelt ruw aan en schilfert af. Het vocht in de huid verdampt gemakkelijk. Dit leidt tot jeuk en irritatie.
Psoriasis: een erfelijke aandoening die vermoedelijk te wijten is aan een regulatiestoornis in de hoorncellen van de opperhuid. Kenmerkend zijn de witte krijtachtige korstachtige vlekken vaak ter hoogte van de knieën en ellebogen.
Ichtyosis: een erfelijke aandoening waarbij de buitenste laag van de huid een ‘foutieve rijping en celvernieuwing’ kent. De huid krijgt het uitzicht van een reptielenhuid.

 

TERUG

Contactgegevens

Zeepreventorium
Koninklijke baan 5
8420 De Haan
T 059 23 39 11 
F 059 23 40 57
info@zeepreventorium.be
www.zeepreventorium.be

Nieuwsberichten

Bezoek onze Facebook pagina

Bedankt McThree Carpets

Wil je ons een handje helpen. Dat kan altijd! Elke bijdrage is van onschatbare waarde. Zo steunde Mc Three Carpets uit Waregem ons met een storting van 500 euro.

Lees meer

A Mile for a Smile

De West-Vlaamse Politieschool organiseerde in maart de actie A Mile for a Smile. Er was een gocart en loopparcours en heel wat randanimatie.

Lees meer

Mooie schenking van De Drukke Mama's

De facebookgroep Drukke Mama's schenkt 15 speelauto's aan het Zeepreventorium. Deze Didicars rijden probleemloos gewoon door het stuur te bewegen.

Lees meer

Welkom bij de Calimero's

Welkom in de leefgroep van de allerkleinsten, de Calimero’s.

Hier verblijven baby’s en peuters met complexe aandoeningen, aangeboren of ten gevolge van moeilijkheden na de geboorte. Deze kinderen hebben vaak een lange ziekenhuisopname achter de rug. Het Zeepreventorium vormt de brug tussen ziekenhuis en thuisomgeving. Een gespecialiseerd team zorgt voor de opvolging en behandeling van deze patiëntjes.