Medisch Pediatrisch Revalidatiecentrum

Mucoviscidose

“Het Zeepreventorium is mijn tweede thuis. Wat ik hier als mucopatiënt krijg aan therapie en specifiek aan ademhalingstherapie is thuis niet te evenaren. Er worden hier vaak nieuwe technieken toegepast waarvan ik als eerste kan profiteren. Maar ik geniet hier ook van het leggen van nieuwe contacten en het samenzijn met vrienden. Ik ben mijn ouders nog steeds dankbaar dat ze 22 jaar geleden de stap naar het Zeepreventorium hebben gezet.”
Pien

Het verloop van mucoviscidose is voor elke patiënt anders. Het behandelingsplan bestaat in grote lijnen uit vier onderdelen:

het voorkomen en bestrijden van longinfecties
het behandelen van spijsverteringsproblemen en het op peil brengen/houden van de voedingstoestand
het optimaliseren van de algemene conditie door sportieve training
het begeleiden en ondersteunen van de patiënt in functie van zijn individuele noden

Medisch begeleidingsaspect

De medische opvolging gebeurt wekelijks, zo nodig dagelijks. Er is een 24u/24u medische permanentie. Aan het centrum is een vaste staf van consulterende artsen verbonden (pneumoloog, dermatoloog…). Er wordt steeds in overleg met de doorverwijzers gehandeld. De artsen beschikken over de nodige infrastructuur en apparatuur voor medisch onderzoek.

Kinesitherapeutisch begeleidingsaspect

Het intensieve kinesitherapeutische programma focust zowel op het behandelen als op het meegeven van de nodige inzichten, kennis en vaardigheden. Een standaardprogramma voorziet per patiënt dagelijks 2 à 3 sessies bronchiale en nasale drainage met inhalaties, wekelijks 3 kinesitherapiebeurten plus relaxatiesessie en wekelijks 5 sport en/of zwemsessies.

Tot het kinesitherapeutische oefenprogramma behoren onder meer:

analytische en functionele reëducatie van de ademhaling
initiatie en uitvoeren van bronchiale en nasale drainage
initiatie en toepassen van inhalatietherapie
initiatie van hygiënemaatregelen
mobiliserende en correctieve gymnastiek
relaxatietraining
progressieve cardio-pulmonaire revalidatie door sport- en zwemtraining
bijsturing van het geïndividualiseerde programma met aandacht voor de nodige nazorgtips

Psychosociaal begeleidingsaspect

De psychosociale begeleiding van mucopatienten berust op twee pijlers: informatie en educatie, ondersteuning en begeleiding. De psycholoog en sociaal werker ondersteunen de patiënt en zijn gezin vanaf de opname. Ze begeleiden de aanpassing in de leefgroep.

Ze volgen individuele psychologische en sociale problemen op en werken aan het ziektegedrag. Het aanbod dat ze bieden, bestaat uit:

exploreren en bijsturen van de kennis over mucoviscidose
stimuleren van het zelfmanagementgedrag door het aanleren van zelfzorgvaardigheden
bevorderen van stresshanteringsgedrag, communicatieve en probleemoplossende vaardigheden
stimuleren van een positief zelfwaardegevoel
voorbereiden op en begeleiden van (vervelende) medische ingrepen
stimuleren van patiënt (ouder) – therapeut communicaties plus vertalertolk zijn in deze communicaties voorbereiden van de terugkeer naar huis of doorverwijzing waar nodig.

Opvoedkundig begeleidingsaspect

De opvoeders helpen mee de nodige band van vertrouwen, affectie en steun op te bouwen, waardoor de patiënten hun opname in het Zeepreventorium op een zo aangenaam mogelijke manier kunnen beleven.

begeleiden de patiënten op een actieve manier: ze zien toe op hun verzorging, stemmen de vele therapeutische en schoolse afspraken op elkaar af, organiseren de vrijetijdsbesteding via sport- en spelmomenten en zorgen dat iedereen aan zijn trekken komt. Bovenal stimuleren zij de totale ontplooiing van het kind/ de jongere.

Voedingsaspect

De diëtist staat in voor het aanleren van een gezonde hypercalorische voeding. Door middel van educatieve sessies en spelletjes worden de nodige kennis en vaardigheden aangereikt. Tijdens de kooklessen leren de kinderen/ jongeren nieuwe mogelijkheden ontdekken en kunnen ze hun verworven kennis omzetten in de praktijk. Via individuele gesprekken en begeleide maaltijden is er extra aandacht voor het eetgedrag en wordt er gestreefd naar het opnieuw plezier vinden in een eetmoment.

 

TERUG

Contactgegevens

Zeepreventorium
Koninklijke baan 5
8420 De Haan
T 059 23 39 11 
F 059 23 40 57
info@zeepreventorium.be
www.zeepreventorium.be

Nieuwsberichten

Bezoek onze Facebook pagina

Ziekenhuisscholen krijgen extra steun

Er komt extra steun voor de ziekenhuisscholen volgend jaar. Dit nieuws werd gisteren verspreid door de Minister van Onderwijs Hilde Crevits.

Lees meer

World Obesity Day

Vandaag is het World Obesity Day met als thema: End Weight Stigma. Ook wij willen ons steentje hiertoe bijdragen.

Lees meer

Amigosrun

Goed nieuws van Music for Life. Triatlonclub Lostriamigos uit Brugge organiseert de Amigosrun op 21 december.

Lees meer

Welkom bij de Calimero's

Welkom in de leefgroep van de allerkleinsten, de Calimero’s.

Hier verblijven baby’s en peuters met complexe aandoeningen, aangeboren of ten gevolge van moeilijkheden na de geboorte. Deze kinderen hebben vaak een lange ziekenhuisopname achter de rug. Het Zeepreventorium vormt de brug tussen ziekenhuis en thuisomgeving. Een gespecialiseerd team zorgt voor de opvolging en behandeling van deze patiëntjes.