Medisch Pediatrisch Revalidatiecentrum

Onderzoek naar effect dieet en training op bloedvaten van obese jongeren

Dokter Luc Bruyndonckx (UAntwerpen/UZA) bestudeerde i.s.m. het Zeepreventorium het effect van dieet en training op hart en bloedvaten van obese jongeren.

Obese kinderen krijgen al op jonge leeftijd te maken met slagaderverkalking, veroorzaakt door het disfunctioneren van de cellen aan de binnenkant van de bloedvaten. Dr. Luc Bruyndonckx (UAntwerpen/UZA) onderzocht of en hoe deze cellen opnieuw functioneel kunnen worden. Zijn bevindingen werden gepubliceerd in het vooraanstaande tijdschrift Pediatrics.

Het endotheel is het weefsel waarmee de bloedvaten binnen in bekleed zijn. Het disfunctioneren van deze endotheelcellen is de eerste stap in de ontwikkeling van aderverkalkingen is reeds manifest aanwezig in obese kinderen. Het voorkomen van hart- en vaataandoeningen wordt dus best zo vroeg mogelijk aangevat.

Zes weken training en/of dieet volstaan om de endotheeldisfunctie in de grote bloedvatenvan obese kinderen te herstellen. Maar steeds meer studies tonen aan dat het probleem ook optreedt in de kleinere bloedvaten (microvasculaire endotheeldisfunctie) en over het mogelijk herstel van deze kleine bloedvaten was nog niets geweten.

“We onderzochten de impact van obesitas bij kinderen op de microvasculaire endotheeldisfunctie. Ook wilden we nagaan of een residentieel programma bestaande uit dieet én fysieke training gedurende tien maanden de microvasculaire endotheeldisfunctie herstelt”, verduidelijkt Luc Bruyndonckx,verbonden aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van UAntwerpen en de dienst pediatrie van het UZA.

Om dit te onderzoeken namen twee groepen obese adolescenten deel aan de studie. De eerste groep, 33 adolescenten met een gemiddelde leeftijd van 15 jaar en een gemiddeld gewicht van 103 kg, volgde gedurende één jaar een intensief dieet- en bewegingsprogramma in het Zeepreventorium van De Haan. De controlegroep bestond uit 28 adolescenten met een gemiddelde leeftijd van 15 jaar en een gemiddeld gewicht van 104 kg. Deze kinderen stonden op de wachtlijst om behandeld teworden.

Kans op herstel

Eerder onderzoek had al ontkracht dat het endotheel slechts een barrière vormt. Door de binnenzijde van de vaatwand af te lijnen, wordt het endotheel namelijk aan beschadigende factoren blootgesteld, en door activatie en apoptose (oftewel celdood) zullen endotheelcellen micropartikels (endotheliale micropartikels:EMP) vrijstellen in het bloed, waarvan de aantallen de graad van de endotheel schade aanduiden. Er werd ook aangetoond dat het endotheel zich actiefkan herstellen. Endotheel Progenitor Cellen (EPC), voorlopercellen uit het beenmerg, nemen namelijk de plaats van afgestorven endotheelcellen in.

“In een studie bij obese adolescenten én adolescenten met een normaal gewicht konden we aantonen dat obese kinderen een slechtere microvasculaire endotheelfunctie hebben. Ook beschikken zij over minder EPC en meer EMP in het bloed in vergelijking met kinderen op een normaal gewicht, gematcht voor leeftijd en geslacht. Het endotheel herstelt zich bij obese kinderen dus minder goed.”

“Op het einde van de behandeling in het Zeepreventorium hadden de kinderen gemiddeld 27 kg gewicht verloren. De kinderen die op de wachtlijst stonden, hadden in dezelfde periode een gewichtstoename van 7 kg”, legt Bruyndonckx uit.“Verder toonde onze studie aan dat ook de microvasculaire endotheelfunctie bij obese kinderen na tien maanden behandeling hersteld kan worden. Dat gebeurt klaarblijkelijk in twee fasen: eerst stelden we na vijf maanden een stijging van het aantal EPC vast, dus een actief herstel van het endotheel. En op het einde van de behandeling een daling van het aantal EMP, wat wijst op minder beschadiging van het endotheel.”

Obesitas bij kinderen leidt dus tot endotheel beschadiging en een verminderde capaciteit van endotheliaal herstel. Behandelprogramma’s waarbij dieet en fysieke training gecombineerd worden, zijn geschikt om de microvasculaire endotheelfunctie te normaliseren, als deze over langere tijd gehandhaafd worden.

Meer weten?

Luc Bruyndonckx, Arts, Doctor in de Medische Wetenschappen:

ASO Pediatrie
Universiteit Antwerpen, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Laboratorium voor Experimentele Geneeskunde en Pediatrie & Onderzoeksgroep Cardiovasculaire aandoeningen, luc.bruyndonckx@uantwerpen.be
UZA, Laboratorium voor Cellulaire en Moleculaire Cardiologie, Dienst Pediatrie, luc.bruyndonckx@uza.be

Terug naar nieuwsoverzicht

Contactgegevens

Zeepreventorium
Koninklijke baan 5
8420 De Haan
T 059 23 39 11 
F 059 23 40 57
info@zeepreventorium.be
www.zeepreventorium.be

Nieuwsberichten

Bezoek onze Facebook pagina

Gezonde start

Samen met hun diëtiste maakten de kinderen van leefgroep Twins een lekker ontbijtbuffet klaar. Een gezonde start van de dag.

Lees meer

Krant De Morgen brengt verslag over 'Nee-eters'

De krant De Morgen bracht een reportage over kinderen en jongeren met eetproblemen en de groeiende groep 'Nee-eters'.

Lees meer

Wereldmilieudag

Wereldmilieudag, een dag waar de jongeren van de leefgroep Piranhas naartoe gewerkt hebben. Ze spaarden de voorbije maanden hun melkdessertpotjes.

Lees meer

Welkom bij de Calimero's

Welkom in de leefgroep van de allerkleinsten, de Calimero’s.

Hier verblijven baby’s en peuters met complexe aandoeningen, aangeboren of ten gevolge van moeilijkheden na de geboorte. Deze kinderen hebben vaak een lange ziekenhuisopname achter de rug. Het Zeepreventorium vormt de brug tussen ziekenhuis en thuisomgeving. Een gespecialiseerd team zorgt voor de opvolging en behandeling van deze patiëntjes.