Medisch Pediatrisch Revalidatiecentrum

Onze zorgverlening tijdens Coronacrisis

Corona Covid-19 verplicht ons om maatregelen te nemen. Maar alle patiënten en ouders kunnen blijven op ons rekenen. Door deze crisis gaan wij met verhoogde creativiteit verder met onze zorgverlening. Lees hierbij onze voorzorgsmaatregelen:

Maatregelen voor de reeds opgenomen patiënten

Algemene richtlijnen:

 • We blijven de kinderen/jongeren opvangen in strikte bubbels per leefgroep.
 • Kinderen of jongeren die hoesten of andere verdachte symptomen hebben, worden in isolatie geplaatst en extra getest op coronavirus.
 • Alle personeelsleden dragen binnen het centrum een masker en ook buitenshuis wanneer ze onvoldoende afstand kunnen houden.

Therapeutische weekends voorjaar 2021:

Tenzij de overheid anders beslist, is de planning voorlopig 1 thuisweekend op 2.  Dit geeft ons de tijd om alle kinderen en jongeren voldoende lang te observeren wat betreft symptomen. 

Wanneerd de kinderen naar huis vertrekken, zorgen we voor een veilig en gespreid vertrek per leefgroep. Onze voorkeur gaat ernaar uit dat ouders zelf hun kind ophalen.

Bij elke terugkeer uit weekend voeren we een screening uit naar: koorts/symptomen en contact met (mogelijk) besmette personen. Zo nodig worden kinderen getest en in isolatie geplaatst tot het testresultaat is gekend. Bij hoog-risico contacten wordt 2x getest: op dag 1 en dag 7.
Patiënten (12+) moeten een mondmasker dragen na terugkeer uit weekend (tot en met de volgende vrijdag).

Bezoekmogelijkheid:

We voorzien mogelijkheid tot bezoek gedurende de weekends dat de kinderen in het Zeepreventorium verblijven. Bezoek is slechts beperkt mogelijk omwille van de veiligheidsvoorschriften. Er staan een aantal uitzonderingen beschreven, zoals: verjaardag. Deze condities kunnen opgevraagd worden bij de betrokken leefgroep. We doen er alles aan om het bezoek voor de leeftijd tot en met 6 jaar te vrijwaren. Het plannen van het bezoek gebeurt ook via de leefgroep. 

We vragen tijdens bezoek wel aandacht bij fysiek contact. Een knuffel kan en mag maar we vragen wel om het fysiek contact niet te lang te houden. Ouders en kinderen ouder dan 12 jaar moeten ook tijdens het bezoek hun masker blijven dragen.

Testen en isolatie:

 • Wat indien een kind/jongere contact had met een mogelijks​ besmette persoon thuis?
  In dat geval draagt het kind een mondmasker tot het testresultaat gekend is bij de mogelijks besmette persoon. Het is uiterst belangrijk dat we deze info zo snel mogelijk doorkrijgen.
  Was de test positief dan wordt ook het kind/jongere getest en gaat in isolatie tot het testresultaat is gekend.
 • Wat indien het kind/jongere contact had met een COVID-19 besmette persoon?
  Dan wordt het kind/jongere in isolatie geplaatst en ook zelf getest. De duur van de isolatie wordt individueel bepaald.
 • Wat indien een besmetting wordt vastgesteld bij een kind/jongere in één van de leefgroepen (bubbels)?
  Dan gaat dat kind/jongere in isolatie gedurende 7 dagen. Zo nodig (dat wil zeggen: er is contact geweest) dragen de andere kinderen/jongeren van de leefgroep (ouder dan 12 jaar) een masker. De leefgroep wordt gezamenlijk in quarantaine/isolatie geplaatst, opgevolgd wat betreft symptomen en getest in geval van symptomen. Het personeel verhoogt de beschermingsmaatregelen. In elk geval worden alle kinderen/jongeren ook getest 9 dagen na het contact. Dit impliceert ook dat ze dan een thuisweekend moeten overslaan. Kinderen en  jongeren die in isolatie moeten, krijgen alle nodig zorgen. Een aparte zorgploeg zal klaar staan en de therapie zal zoveel als mogelijk doorlopen.

Als  verdere strategische maatregelen voorzien we: 

 • een grote stock aan beschermingsmateriaal
 • blijvende nadruk op algemene hygiëne en nauwgezet opvolgen van de overheidsmaatregelen.
 • Enkel en alleen indien de overheid zelf beslist gedurende een periode alle thuisweekends te verbieden, zullen we deze maatregel invoeren.
   

Maatregelen voor de toekomstige en reeds aangemelde patiënten

Voor vragen over mogelijke opname of concrete aanmelding, neem zeker contact met de Opnamedienst.

Voor alle reeds geplande afspraken in kader van kennismaking, intake en opname nemen we vanuit het Zeepreventorium zelf tijdig contact op met ouders/patiënt. Waar mogelijk schakelen we teleconferentie in ter vervanging van bezoek ter plaatse.

Opnames blijven mogelijk. We hebben ons georganiseerd om een veilige opname van patiënten te garanderen. We nemen tijdig contact met ouders/patiënt voor het plannen van de opname.

We houden alle ouders en patiënten uiteraard op de hoogte betreffende de verdere ontwikkeling van deze voorzorgsmaatregelen.

Vanuit het Zeepreventorium volgen we de ontwikkelingen van het Coronavirus op de voet, in afspraak met de betrokken overheid en de door hen getroffen maatregelen.

Aan iedereen hartelijk dank voor het begrip en de medewerking.

 

 

 

 

Terug naar nieuwsoverzicht

Contactgegevens

Zeepreventorium
Koninklijke baan 5
8420 De Haan
T 059 23 39 11
F 059 23 87 18
info@zeepreventorium.be
www.zeepreventorium.be

Nieuwsberichten

Conceptnota - Obesitasbehandeling voor kinderen en jongeren

Het Zeepreventorium zet nu én in de toekomst in op de meest kwetsbaren in onze maatschappij. 

Lees meer

Onze zorgverlening tijdens Coronacrisis

Corona Covid-19 verplicht ons om maatregelen te nemen.

Lees meer

Bouw jij met ons mee?

We zijn op zoek naar partners, via financiële en/of logistieke steun om ons te helpen met de tijdelijke aanbouw en inrichting van Villa Kos.

Lees meer

Virtuele rondleiding

Omwille van de voorzorgsmaatregelen door de coronacrisis moeten we onze zorgverlening aanpassen. Voorlopig organiseren we geen kennismakingen meer ter plaatse. Om je opname toch goed voor te bereiden hebben we een virtuele rondleiding gemaakt.  Zo kan je reeds een kijkje nemen in onze gebouwen. Ook de weekend- en bezoekregeling is voorlopig gewijzigd. 
Heb je vragen? Aarzel niet om ons te contacteren.