Medisch Pediatrisch Revalidatiecentrum

Chronische vermoeidheid en/of pijn

“Het Zeepreventorium was voor mij een soort veilige cocon waar ik mezelf heb ontdekt. Mijn grens qua vermoeidheid en pijn, maar ook mijn sterktes en valkuilen waar ik moet voor opletten. Door te praten en te denken kwam ik steeds dichter bij mezelf. Op het einde van mijn verblijf was ik véél sterker, trotser en vastberadener dan voordien. Door het vele begrip, de structuur en de tijd was ik klaar voor verandering.” Irene.

Multidisciplinaire behandeling

Het Zeepreventorium biedt gespecialiseerde zorg voor iedere patiënt dankzij een multidisciplinaire aanpak waarbij verschillende zorgverstrekkers samenwerken.

Het basisidee bestaat erin om een dagschema te starten, aanvankelijk onder het huidige activiteitsniveau. Dit ritme wordt gevolgd, zowel wat activiteit als rust betreft. Op regelmatige tijdstippen volgt er een evaluatie door het multidisciplinair team samen met de patiënt en de ouders en wordt het dagschema aangepast.

In dit proces zijn fysieke conditie, emotioneel welbevinden, pijn- en stresseducatie, schoolse loopbaan,  sociale contacten en ontspanning elk van even groot belang. Er wordt immers uitgegaan van een samenloop en interactie van verschillende factoren. We werken hierop intensief via het biopsychosociaal model. Op het einde van het verblijf wordt in dialoog gegaan met de thuisschool en omgeving om het bereikte activiteitsniveau praktisch om te zetten naar: een verder aangepast schooltraject,  hobby, enz.

Team

  • De kinderarts en verpleegkundigen volgen de jongeren, hun fysieke toestand en de labo resultaten nauwkeurig op en passen indien nodig de behandeling aan. We verwachten dat het diagnostische bilan voldoende uitgewerkt is voorafgaand aan het verblijf, gezien  tijdens het verblijf de focus wordt gelegd op revalidatie.
  • Bij de bewegings- en kinesitherapeut krijgen  de jongeren dagelijks bewegings-therapie en sportbegeleiding op maat. Ook relaxatietechnieken worden aangeleerd.
  • De diëtiste zorgt voor gezonde en even-wichtige maaltijden, educatie en kooklessen.
  • De opvoeders creëren een warme opvang, een huiselijke sfeer en organiseren activiteiten met bijzondere aandacht voor opvoedkundige aspecten en het creatief omgaan met de lichamelijke grenzen binnen een haalbaar weekschema.
  • De psycholoog en de maatschappelijk werker zorgen voor groeps- en individuele begeleiding van de jongeren, hun ouders en thuisomgeving.

Allen zorgen voor een positieve en motiverende ondersteuning zodat de jongeren weer in hun mogelijkheden gaan geloven.

Revalidatieperiode

Tijdens de revalidatieperiode verblijven de kinderen en jongeren in een leefgroep van ongeveer 20 patiënten, allen met een chronische aandoening.

Duur revalidatieperiode

De duur van de therapie is gemiddeld  6 maanden. Bij bijkomende onderliggende somatische aandoening, zoals bv. reumatische aandoening, kan de duur verlengd worden. De revalidatie start met een belangrijke observatieperiode waarin alle leden van het multidisciplinaire team zich een beeld vormen van de te behandelen problemen. Daarna volgt een gradueel opbouwende behandelfase die wordt afgesloten met een ruime voorbereiding tot de reïntegratie in de thuisomgeving.

Bezoek- en weekendregeling

De bezoek- en weekendregeling wordt u toegelicht tijdens de kennismaking in het centrum. De gewone schoolvakanties worden gevolgd, maar de kinderen verblijven deels in het centrum, dit in functie van de therapie.

Kostprijs

De revalidatie wordt erkend door de mutualiteit die tussenkomt in de verblijf- en behandelingskosten. Als ouder dient u het remgeld te betalen. Dit bedraagt gemiddeld 180 euro per maand.

School

Een volwaardig individueel aangepast leerprogramma kan aangeboden worden in overleg met de thuisschool.

Opname

Indien u nog vragen heeft omtrent onze werking of u wil een aanvraag doen tot opname, neem dan zeker contact op met de Opnamedienst. We beantwoorden graag uw vragen en begeleiden u tot aan de opname.

TERUG

Contactgegevens

Zeepreventorium
Koninklijke baan 5
8420 De Haan
T 059 23 39 11
F 059 23 87 18
info@zeepreventorium.be
www.zeepreventorium.be

Nieuwsberichten

Wil je graag een kijkje nemen in één van onze leefgroepen?

Het multidisciplinair team van leefgroep D maakte een prachtig filmpje om jullie wat inzage te geven.

Lees meer

Jaarverslag 2020

Op basis van de nieuwe conventie met het RIZIV die in 2019 werd uitgerold, bouwen we in 2020 verder om het Zeepreventorium te leiden naar een innovatieve arbeidsorganisatie.

Lees meer

BZIO en Zeepreventorium op termijn onder 1 directie

Twee unieke revalidatiecentra gelegen op de Belgische kustlijn – het Zeepreventorium in De Haan & BZIO in Oostende - krijgen binnenkort een gemeenschappelijke algemene direc

Lees meer

Virtuele rondleiding

Omwille van de voorzorgsmaatregelen door de coronacrisis moeten we onze zorgverlening aanpassen. Voorlopig organiseren we geen kennismakingen meer ter plaatse. Om je opname toch goed voor te bereiden hebben we een virtuele rondleiding gemaakt.  Zo kan je reeds een kijkje nemen in onze gebouwen. Ook de weekend- en bezoekregeling is voorlopig gewijzigd. 
Heb je vragen? Aarzel niet om ons te contacteren.