Medisch Pediatrisch Revalidatiecentrum

Diabetes

“Aanvankelijk een moeilijke beslissing: kies je nu voor je gezondheid of blijf je gewoon thuis bij vrienden en familie? Wel, als 16-jarige heb ik toch gekozen om van mijn gezondheid een prioriteit te maken. Ik vertrok met zoveel onzekerheid naar het Zeepreventorium, maar dat veranderde snel.  Na een aantal dagen voelde ik mij niet meer alleen en kwam ik terecht in een hechte groep die elkaar steunde in mindere periodes.  Ik was niet alleen die jongen met zijn diabetes, ik kon vooral ook mezelf zijn.  Wie nood had aan een goeie babbel kon altijd terecht bij een opvoeder of even gaan uitwaaien aan zee. Het binnenkomen is het moeilijkste moment. Maar je krijgt zoveel steun van iedereen rond je, waardoor het gewoon aangenaam is om er te verblijven. Ik kan het alleen maar aanraden aan allen waarvan de dokter het advies geeft om die stap richting De Haan te zetten.” Juul.

Multidisciplinaire behandeling

Het Zeepreventorium biedt gespecialiseerde individuele zorg dankzij een multidisciplinaire aanpak waarbij verschillende zorgverstrekkers intensief samenwerken. Ook ouders en  thuisomgeving worden nauw betrokken in de therapie.

Team

  • De kinderendocrinoloog volgt de glycemiewaardes en laboresultaten nauwkeurig op en past de insulinedosis en de behandeling aan. Er is regelmatig overleg met het verwijzend referentiecentrum.
  • De verpleegkundigen begeleiden dag en nacht bij glycemiecontroles, insuline inspuitingen, opvang van hypo- en hyperglycemies en geven ook educatie.
  • De kinesisten en bewegingstherapeute zorgen voor wekelijks intensieve sportbegeleiding en bewegingstherapie.
  • De diëtiste maakt in samenspraak een gezond en gevarieerd voedingsschema op, geeft educatie en kooklessen.
  • De opvoeders creëren een warme opvang, een huiselijke sfeer en organiseren activiteiten met bijzondere aandacht voor opvoedkundige aspecten.
  • De psycholoog en de maatschappelijk werker zorgen voor groeps- en individuele begeleiding van de jongeren en hun ouders.

Allen zorgen voor een positieve en motiverende ondersteuning zodat de kinderen en jongeren weer in hun mogelijkheden gaan geloven.

Revalidatieperiode

Tijdens de revalidatieperiode verblijven de kinderen en jongeren in een leefgroep van ongeveer 20 patiënten, allen met een chronische aandoening.

School

Tijdens hun verblijf gaan kinderen ook naar school, rekening houdend met de huidige studierichting, mogelijkheden en tempo.

Duur revalidatieperiode

De duur van de therapie is voor een eerste opname gemiddeld 6 maanden. De revalidatie start met een belangrijke observatieperiode waarin alle leden van het multidisciplinaire team zich een beeld vormen van de jongere en zijn diabetes regeling. Daarna volgt een intensieve behandelfase die wordt afgesloten met een ruime voorbereiding op de terugkeer naar huis. Korte heropnames nadien blijven mogelijk.

Bezoek- en weekendregeling

De bezoek- en weekendregeling, alsook de regeling tijdens schoolvakanties, wordt u toegelicht tijdens de kennismaking in het centrum.

Kostprijs revalidatieperiode

De revalidatie wordt erkend door de mutualiteit die tussenkomt in de verblijf- en behandelingskosten. Als ouder dient u het remgeld te betalen. Dit bedraagt gemiddeld 180 euro per maand.

Opname

Indien u nog vragen heeft omtrent onze werking of u wil een aanvraag doen tot opname, neem dan zeker contact met de Opnamedienst. We beantwoorden graag uw vragen en begeleiden u tot aan de opname.

TERUG

Contactgegevens

Zeepreventorium
Koninklijke baan 5
8420 De Haan
T 059 23 39 11
F 059 23 87 18
info@zeepreventorium.be
www.zeepreventorium.be

Nieuwsberichten

BZIO en Zeepreventorium op termijn onder 1 directie

Twee unieke revalidatiecentra gelegen op de Belgische kustlijn – het Zeepreventorium in De Haan & BZIO in Oostende - krijgen binnenkort een gemeenschappelijke algemene direc

Lees meer

Onze zorgverlening tijdens Coronacrisis

Corona Covid-19 verplicht ons om maatregelen te nemen.

Lees meer

Bezoek onze tunnel virtueel

De tunnel die het Zeepreventorium met de zee verbindt, werd prachtig beschilderd  door een Chileens kunstenaars collectief, nl. Brigada Ramona Parra.

Lees meer

Virtuele rondleiding

Omwille van de voorzorgsmaatregelen door de coronacrisis moeten we onze zorgverlening aanpassen. Voorlopig organiseren we geen kennismakingen meer ter plaatse. Om je opname toch goed voor te bereiden hebben we een virtuele rondleiding gemaakt.  Zo kan je reeds een kijkje nemen in onze gebouwen. Ook de weekend- en bezoekregeling is voorlopig gewijzigd. 
Heb je vragen? Aarzel niet om ons te contacteren.