Medisch Pediatrisch Revalidatiecentrum

Mucoviscidose

Het Zeepreventorium is mijn tweede thuis. Wat ik hier als mucopatiënt krijg aan therapie en specifiek aan ademhalingstherapie is thuis niet te evenaren. Er worden hier vaak nieuwe technieken toegepast waarvan ik als eerste kan profiteren. Maar ik geniet hier ook van het leggen van nieuwe contacten en het samenzijn met vrienden. Ik ben mijn ouders nog steeds dankbaar dat ze toen de stap naar het Zeepreventorium hebben gezet.” - Pien

Multidisciplinaire behandeling

Het Zeepreventorium biedt gespecialiseerde zorg voor iedere patiënt dankzij een multidisciplinaire aanpak waarbij verschillende zorgverstrekkers samenwerken.

Het verloop van de ziekte is voor iedereen anders. Het hoofddoel van de multidisciplinaire behandeling is het streven naar een grotere autonomie. Het behandelingsplan bestaat in grote lijnen uit 4 onderdelen:

  • Het voorkomen en bestrijden van longinfecties.
  • Het behandelen van de spijsverteringsproblemen, het op peil brengen en houden van de voedingstoestand.
  • Het optimaliseren van de algemene conditie door sportieve training.
  • Het begeleiden en ondersteunen van de patiënt in functie van de individuele noden.

Er wordt actief gewerkt aan de terugkeer naar huis samen met de patiënt en zijn thuisomgeving.

“Het Preventorium is geen instelling, het is een familie. De Haan is met stip de warmste plek in België. Het leven is geen ponykamp, maar gelukkig soms een zeekamp.” - Sofie

Team

  • De arts pneumoloog volgt de  fysieke toestand en de labo resultaten nauwkeurig op en past, indien nodig, de behandeling aan.
  • De verpleegkundigen staan in nauw contact met de arts om de nodige medische zorg te bieden. Zij zorgen ook voor de dagelijkse ondersteuning.
  • De kinesitherapeut zorgt voor een intensieve begeleiding van de verschillende respiratoire aspecten van de revalidatie waaronder aerosol en autogene drainage. Daarnaast zijn fitness, zwemmen, krachttraining, relaxatie en mobilisatie belangrijk binnen de fysieke revalidatie en is er aandacht voor een goede educatie.
  • De diëtiste zorgt voor gezonde en evenwichtige maaltijden, educatie en kooklessen.
  • De opvoeders creëren een warme opvang, een huiselijke sfeer en organiseren activiteiten met bijzondere aandacht voor opvoedkundige aspecten.
  • De psycholoog en de maatschappelijk werker waken over de algemene beleving van de revalidatieperiode en gaan, op vraag, dieper in op individueel psychosociale doelstellingen.

Allen zorgen voor een positieve en motiverende ondersteuning zodat de jongeren weer in hun mogelijkheden gaan geloven.

De revalidatieperiode

Voor patiënten met mucoviscidose beschikt het Zeepreventorium over aangepaste verblijfsruimtes  met  huiselijke sfeer.

School

Kinderen en jongeren met mucoviscidose kunnen naast het volgen van de therapie ook, indien mogelijk, les volgen. De scholen bevinden zich op de terreinen van het Zeepreventorium.

Duur revalidatieperiode

De duur van de therapie is minimum 3 weken. De revalidatie start met een belangrijke observatieperiode met als doel de mogelijke hiaten in de behandeling te ontdekken.  Uiteraard wordt de patiënt nauw betrokken in het formuleren van de doelstellingen. Na aanpassing van de behandeling wordt toegewerkt naar de implementatie thuis.

Bezoek- en weekendregeling

De bezoek- en weekendregeling worden  toegelicht tijdens de kennismaking in het centrum. Tijdens het verblijf wordt uiteraard een engagement aangegaan om het therapeutisch programma te volgen.

kostprijs revalidatieperiode

De revalidatie wordt erkend door de mutualiteit die tussenkomt in de verblijfs- en behandelingskosten. Als patiënt dient u het remgeld te betalen.

Opname

Indien u nog vragen heeft omtrent onze werking of u wil een aanvraag doen tot opname, neem dan zeker contact op met de Opnamedienst. We beantwoorden graag uw vragen en begeleiden u tot aan de opname.

De Opnamedienst is ook elke werkdag telefonisch bereikbaar tussen 9u en 12u30.
 

TERUG

Contactgegevens

Zeepreventorium
Koninklijke baan 5
8420 De Haan
T 059 23 39 11
F 059 23 87 18
info@zeepreventorium.be
www.zeepreventorium.be

Nieuwsberichten

Wil je graag een kijkje nemen in één van onze leefgroepen?

Het multidisciplinair team van leefgroep D maakte een prachtig filmpje om jullie wat inzage te geven.

Lees meer

Jaarverslag 2020

Op basis van de nieuwe conventie met het RIZIV die in 2019 werd uitgerold, bouwen we in 2020 verder om het Zeepreventorium te leiden naar een innovatieve arbeidsorganisatie.

Lees meer

BZIO en Zeepreventorium op termijn onder 1 directie

Twee unieke revalidatiecentra gelegen op de Belgische kustlijn – het Zeepreventorium in De Haan & BZIO in Oostende - krijgen binnenkort een gemeenschappelijke algemene direc

Lees meer

Virtuele rondleiding

Omwille van de voorzorgsmaatregelen door de coronacrisis moeten we onze zorgverlening aanpassen. Voorlopig organiseren we geen kennismakingen meer ter plaatse. Om je opname toch goed voor te bereiden hebben we een virtuele rondleiding gemaakt.  Zo kan je reeds een kijkje nemen in onze gebouwen. Ook de weekend- en bezoekregeling is voorlopig gewijzigd. 
Heb je vragen? Aarzel niet om ons te contacteren.