Dr. Nelis medisch coördinator

Dr. Emmanuël Nelis is sinds begin januari gestart als medisch coördinator in het Zeepreventorium, in opvolging van Prof. Dr. Christiane De Boeck. Hij was reeds twee jaar met ons centrum verbonden als consulent kinderpsychiatrie.

Dr. Nelis werkte in verschillende contexten, o.a.: Centrum voor Geestelijke gezondheidszorg (CGG) in Roeselare en Ieper, Centrum voor Ambulante Revalidatie (CAR) in Roeselare en was als docent verbonden aan Vives Hogeschool. Dr. Nelis werkte sinds 1995 als kinderpsychiater in de kinder- en jeugdpsychiatrie (KAS) van AZ St-Lucs Brugge. In 2001 werd hij er gedurende 6 jaar hoofdarts en daarna ook medisch diensthoofd van de kinder- en jeugdpsychiatrie.

Dr. Nelis is ook voorzitter van het adviescomité geestelijke gezondheidszorg van de Koning Boudewijnstichting.