Extra budget voor behandeling obesitas

Op 15 september 2020 lanceerde het Zeepreventorium haar conceptnota met het oog op een betere ketenzorg voor kinderen en jongeren met obesitas.  De nota werd opgemerkt door het RIZIV die voor 2022 een bijkomend budget heeft goedgekeurd voor de uitbouw en ontwikkeling van een zorgpad obesitas dat over de zorglijnen heen werkt, conform onze conceptnota.

We houden de vinger aan de pols bij de verdere concretisering van dit project.

In elk geval hopen we op deze manier dat de kinderen en jongeren met extreme obesitas een aangepaste behandeling krijgen voor ze de stap moeten zetten naar het Zeepreventorium maar ook dat ze na de intensieve behandeling in ons centrum een betere nazorg kunnen krijgen dichter bij hun woonplaats. Zo werken we mee aan het terugdringen van de steeds stijgende cijfers van kinder- en jeugdobesitas in België.