Job in de kijker

Laurence (23), werkt als psychiatrisch verpleegkundige in het Zeepreventorium.

“Ik werk sinds begin dit jaar in het Zeepreventorium als verpleegkundige in leefgroep K. In mijn leefgroep verblijven jongeren met obesitas.

Van opleiding ben ik psychiatrisch verpleegkundige. Maar mijn job is ruimer dan puur het psychiatrische luik. Het is zoveel meer dan dat.

Verpleegkunde in al zijn aspecten en meer

Ten eerste voer ik de verpleegtechnische handelingen uit voor al onze patiënten in de leefgroep: medicatietoediening, bloeddrukmetingen… Ik sta dagelijks de jongeren bij in hun medische zorgen in nauw overleg met de verantwoordelijke arts.

Daarnaast heb ik wekelijks overleg met de psycholoog van onze leefgroep. Zo ben ik op de hoogte van de meer psychiatrisch gerichte casussen. Vanuit mijn invalshoek kan ik samen met de opvoeders kijken waarom een bepaald gedrag zich stelt en hoe we best een oplossing hiervoor vinden. We vullen elkaar zo goed aan. Dat matcht. Het is ook een meerwaarde voor onze jongeren.

Tenslotte werk ik mee in de dagelijkse werking van onze leefgroep, samen met de opvoeders. Ik ondersteun bij de activiteiten, de planning, het reilen en zeilen…

Samen de puzzel leggen

Het is een grote meerwaarde dat we met het volledige team zo dicht met de jongeren kunnen werken en dat we samen vanuit onze specialiteit onze accenten kunnen leggen. We zijn allemaal een stukje van de puzzel. We zijn hier voor onze jongeren. We leven samen en begeleiden hen naar meer zelfstandigheid, samen met de ouders/context. Ons doel is, eens de jongeren ons huis verlaten, ze beter kunnen omgaan met hun chronische aandoening.

Mijn plek gevonden

Ik ben dankbaar dat ik voor mijn aanstelling de kans kreeg om even mee te lopen in de leefgroep. Zo krijg je toch een beter beeld. Er was ook een terugkoppelingsgesprek. Het was voor mij het duwtje in de juiste richting.

Ondanks dat ik hier nog niet zo lang werk, heb ik mijn plek gevonden. Ik hoop in de toekomst nog meer te kunnen bijdragen in mijn team, nog sterker in mijn werk.”

Laurence.